Reference – Stavební činnosti

Spolupracovali jsme na níže uvedených akcích:

  • Cyklostezka Libchavy rok 2015 – kompletní zemní práce pro Eurovii
  • Doprava na stavbě silnice R1 v roce 2008 na Slovensku pro Strabag
  • Doprava obalových směsí na stavbě D 11 v roce 2006 pro Strabag
  • Stavba mimoúrovňové křižovatky Opatovice – zajištění zemních prací pro firmu Skanska
  • Doprava zeminy a obalované směsi – rozšíření areálu Škoda Kvasiny pro Strabag
  • Terénní úpravy u dětského hřiště v Horním Jelení
  • Výstavba kanalizace v Osíku

Nabídku stavebních činností naleznete zde.